معرفی دین هندو

نام کتب مقدس دین هندویی روی­هم­رفته کتابهای ودا به معنی «[کتبِ] دانش» است. مکاتب مختلف دینهندویی وداهای خاص خود را دارند. چهار ودای قدیمی­تر عبارت­اند از: ودای مزامیر یا ریگ ودا؛ ودای فرمولهای مقدس یا یاجور ودا[9]؛ ودای آوازها یا سما ودا[10]؛ و بالاخره ودای افسونها یا آتاروا ودا. اولین این چهار کتاب از همه مهمتر است. در حقیقت، ریگ ودا قدیمی­ترین کتاب دینی در بین ادیان زنده جهان است. ریگ ودا مجموعه­ای از 1028 غزل غنایی و یا چیزی در حدود پنج برابر حجم مزامیر عبری است. معتقدین به دین هندویی تصور می­کنند که کتاب ریگ ودا هم از نظر لفظی و هم از جهت مصون بودن از اشتباه  معتبر است. یکی از آیات ریگ ودا، گایاتری[11] مشهور است که حداقل هزار سال قدیمی­تر از مسیحیت است و هنوز هم هندوهای ارتودوکس و متعلق به طبقات اجتماعی بالا آن را برای نیایش صبحگاهی نسبت به خورشید می­خوانند.

نگرش دینی که در این­گونه متون قدیمی­تر دین هندویی یافت می­شود بیشتر مبتنی بر طبیعت­پرستی است. کتاب ریگ ودا شامل حمد و نیایش­های فراوان نسبت به حدود هفتاد و شش موضوع است که بیشتر آنها اعیان و یا قدرت­های طبیعی تشخّص یافته­ای از قبیل خورشید، ماه، آسمان، باد، باران، طلوع، زمین، هوا، آتش و غیره را شامل می­شوند. مهمترین خدای وداها «ایندرا» خدای هوا و باران است. با این حال آن متون مقدس اولیة هند، که به بیش از هزار سال پیش از میلاد عیسی مسیح(ع) تعلق دارند، حاوی پاره­ای ایده­های اخلاقی متعالی نیز هستند.

اخلاقی­ترین خداهای ودایی وارونا، خدای فراگیر و جهان شمول است. شاید زیباترین سرودهای هر چهار ودا سرودی درباره حضور مطلق و دانش مطلق این خدای آسمانی است (آتاروا ودا، جلد 4، ص 16).

;