معرفی کتابخانه

كتابخانه مرکز پژوهش ادیان جهان در سال١٣80 همزمان با تاسيس آن شروع بكار نمود و با گذشت زمان و تلاش متصديان‌ذيربط كتابخانه گسترش يافت و منابع قابل توجهي گردآوري شد.


مجموعه منابع ومواد كتابخانه

كتابخانه مرکز پژوهش ادیان جهان هم اكنون داراي بیش از 6000 جلد كتاب فارسي و خارجي است كه با تلاش ریاست مرکز و دیگر همکاران مرکز پژوهش گردآوري شده است. كتابخانه با ٢٠٠ متر مربع زيربنا داراي قرائت‌خانه - مخزن كتاب‌- بخش مرجع و بخش مجلات است ‌. منابع كتابخانه‌ي مرکز پژوهش ادیان جهان هماهنگ با استاندارد ساير كتابخانه‌ها بر اساس روش ديوئي‌(موضوعي‌) تنظيم شده و مخازن كتاب به شيوه باز جهت استفاده اعضاي هيأت علمي‌، دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري و بسته جهت ساير مراجعين اداره مي‌شود. 

جستجوي منابع نيز به طریق ارتباط‌ شبكه‌اي و استقرار یک دستگاه رايانه در كتابخانه‌ نحوه جستجو و انتخاب كتاب را سرعت بخشيده است‌. علاقه‌مندان مي‌توانند كتابهاي مرجع‌، مجلات را در محيط كتابخانه مطالعه نمايند و منابع غير مرجع را نيز جهت استفاده خارج از كتابخانه به امانت دريافت دارند.


نحوه و شرايط استفاده از كتابخانه

كليه اعضاء با ارائه كارت شناسايي و كليه دانشجويان دانشگاه با ارائه كارت دانشجویی(پس از ثبت نام) مجاز به استفاده از كتابخانه مي باشند. به اعضاء هيئت علمي ۲۰ كتاب به مدت دو ماه، به دانشجويان تحصيلات تكميلي ۱۵كتاب به مدت يك ماه ، به دانشجويان كارشناسي ۵كتاب به مدت ۱۵ روز سایرین ۷ كتاب به مدت يك ماه امانت داده مي شود. مجلات امانت داده نمي شودو تنها در محل كتابخانه مورد استفاده واقع مي شوند . 


ساعات كار كتابخانه

ساعات كار كتابخانه مرکز پژوهش ادیان جهان از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الي17 مي باشد . 
 

مسئولین كتابخانه

 جناب آقای مرادیان – سرکار خانم هلالی