فصلنامه تخصصی و پژوهشی ادیان جهان

بازدید : 1114 - ۲۵ دی ۱۳۹۶
فصلنامه تخصصی و پژوهشی ادیان جهان
عنوان فصلنامه تخصصی و پژوهشی ادیان جهان
شماره 4
قیمت 0
درباره این شماره

چهارمین شماره از فصلنامه تخصصی "پژوهشی در ادیان جهان" به همت اساتید و پژوهشگران "مرکز پژوهش ادیان جهان" در تابستان - پائیز 1392 در تیراژ محدود منتشر شداین فصلنامه تخصصی در حوزه دین پژوهی و دین شناسی تطبیقی و با هدف تبیین اصطلاحات و مفاهیم دینی و کمک به اصلاح و رفع بدفهمی از این مفاهیم و همچنین طرح مباحثی از ادیان نوظهور جهان منتشر می شود.
از موضوعات عمده دیگری که در این فصلنامه به آن پرداخته می شود، ارائه پاسخ به شبهاتی است که غالبا در هجمه های تبلیغاتی وسیعی که علیه اسلام و بویژه تشیع صورت می گیرد، مطرح می شوند.
محتوای تخصصی فصلنامه در شش بخش مقالات، یک کتاب در یک مقاله، نقد و نظر(که به نقد و بررسی بعضی از کتب یا آثار مربوط به حوزه دین پژوهی می پردازد)، پاسخ به شبهات، مصاحبه و معرفی کتاب ارائه می گردد.
صاحب امتیاز و سردبیر فصلنامه مرکز پژوهش ادیان جهان آقاي دکتر عبدالرحیم گواهی بوده و هیات تحریریه این فصلنامه متشکل از هیجده تن از اساتید برجسته داخلی و خارجی صاحب نظر در حوزه دین پژوهی مي باشند. در اين شماره از فصلنامه مقالاتي به شرح زير به رشته تحرير درآمده است:
 
مروری کوتاه بر«مکتب در فرآیند تکامل» / مهدی چهل تنی
 خضر و موسی (3) / میرزا عبدالکریم روشن طهرانی (به کوشش منوچهر صدوقی سها)
 نقش دین در ترویج و ارتقای ارزش‌های اخلاقی و انسانی/ کیم تی سونگ
 مفهوم و حقوق اقلیت در اسلام/ سید عبدالمجید میردامادی
 تکثر گرایی دینی در عصر جهانی شدن/ یونس نوربخش
 یک کتاب در یک مقاله/ آینده فرا انسانی ما:پیامدهای انقلاب بیوتکنولوژی اثر فرانسیس فوکویاما / عبدالرحیم گواهی
 نقد و نظر/ پاسخ به شبهات/معرفی کتاب

چهارمین شماره از فصلنامه تخصصی "پژوهشی در ادیان جهان" به همت اساتید و پژوهشگران "مرکز پژوهش ادیان جهان" در تابستان - پائیز 1392 در تیراژ محدود منتشر شداین فصلنامه تخصصی در حوزه دین پژوهی و دین شناسی تطبیقی و با هدف تبیین اصطلاحات و مفاهیم دینی و کمک به اصلاح و رفع بدفهمی از این مفاهیم و همچنین طرح مباحثی از ادیان نوظهور جهان منتشر می شود.
از موضوعات عمده دیگری که در این فصلنامه به آن پرداخته می شود، ارائه پاسخ به شبهاتی است که غالبا در هجمه های تبلیغاتی وسیعی که علیه اسلام و بویژه تشیع صورت می گیرد، مطرح می شوند.
محتوای تخصصی فصلنامه در شش بخش مقالات، یک کتاب در یک مقاله، نقد و نظر(که به نقد و بررسی بعضی از کتب یا آثار مربوط به حوزه دین پژوهی می پردازد)، پاسخ به شبهات، مصاحبه و معرفی کتاب ارائه می گردد.
صاحب امتیاز و سردبیر فصلنامه مرکز پژوهش ادیان جهان آقاي دکتر عبدالرحیم گواهی بوده و هیات تحریریه این فصلنامه متشکل از هیجده تن از اساتید برجسته داخلی و خارجی صاحب نظر در حوزه دین پژوهی مي باشند. در اين شماره از فصلنامه مقالاتي به شرح زير به رشته تحرير درآمده است:
 
مروری کوتاه بر«مکتب در فرآیند تکامل» / مهدی چهل تنی
 خضر و موسی (3) / میرزا عبدالکریم روشن طهرانی (به کوشش منوچهر صدوقی سها)
 نقش دین در ترویج و ارتقای ارزش‌های اخلاقی و انسانی/ کیم تی سونگ
 مفهوم و حقوق اقلیت در اسلام/ سید عبدالمجید میردامادی
 تکثر گرایی دینی در عصر جهانی شدن/ یونس نوربخش
 یک کتاب در یک مقاله/ آینده فرا انسانی ما:پیامدهای انقلاب بیوتکنولوژی اثر فرانسیس فوکویاما / عبدالرحیم گواهی
 نقد و نظر/ پاسخ به شبهات/معرفی کتاب