فصلنامه تخصصی و پژوهشی ادیان جهان

بازدید : 1194 - ۰۱ دی ۱۳۹۶
فصلنامه تخصصی و پژوهشی ادیان جهان
عنوان فصلنامه تخصصی و پژوهشی ادیان جهان
شماره 3
قیمت 0
درباره این شماره

سومین شماره از فصلنامه تخصصی "پژوهشی در ادیان جهان" به همت اساتید و پژوهشگران "مرکز پژوهش ادیان جهان" در بهار 1392در تیراژ محدود منتشر شداین فصلنامه تخصصی در حوزه دین پژوهی و دین شناسی تطبیقی و با هدف تبیین اصطلاحات و مفاهیم دینی و کمک به اصلاح و رفع بدفهمی از این مفاهیم و همچنین طرح مباحثی از ادیان نوظهور جهان منتشر می شود.
از موضوعات عمده دیگری که در این فصلنامه به آن پرداخته می شود، ارائه پاسخ به شبهاتی است که غالبا در هجمه های تبلیغاتی وسیعی که علیه اسلام و بویژه تشیع صورت می گیرد، مطرح می شوند.
محتوای تخصصی فصلنامه در چهار بخش مقالات، نقد و نظر (که به نقد و بررسی بعضی از کتب یا آثار مربوط به حوزه دین پژوهی می پردازد)، پاسخ به شبهات و معرفی کتب ارائه می گردد. همچنین در هر نوبت تلاش می شود یک مصاحبه در حوزه دین شناسی در آن منتشرشود.
صاحب امتیاز و سردبیر فصلنامه مرکز پژوهش ادیان جهان آقاي دکتر عبدالرحیم گواهی بوده و هیات تحریریه این فصلنامه متشکل از هیجده تن از اساتید برجسته داخلی و خارجی صاحب نظر در حوزه دین پژوهی مي باشند. در اين شماره از فصلنامه مقالاتي به شرح زير به رشته تحرير درآمده است:
 
مهدویت از دیدگاه اهل سنّت و وهابیت /علی افضلیv
 خضر و موسی (2) / میرزا عبدالکریم روشن طهرانی (به کوشش منوچهر صدوقی سها)v
 شرکت (بنگاه) اسلامی و عصر پساشرکت سهامی/ هیدِکو ساکوراییv
 قرآن و موضوع یهودیان، «قاتلان پیامبران»/ گابریل سعید رینولدزv
 اخلاق جنگ در سنت دینی آسیا/ سوهو ماچیداv
 یک کتاب در یک مقاله/ سیطره کمیّت و علائم آخر زمان اثر رنه گنون / عبدالرحیم گواهیv
 نقد و نظر / پاسخ به شبهات / گزارش سفر/ مصاحبه و ... 

سومین شماره از فصلنامه تخصصی "پژوهشی در ادیان جهان" به همت اساتید و پژوهشگران "مرکز پژوهش ادیان جهان" در بهار 1392در تیراژ محدود منتشر شداین فصلنامه تخصصی در حوزه دین پژوهی و دین شناسی تطبیقی و با هدف تبیین اصطلاحات و مفاهیم دینی و کمک به اصلاح و رفع بدفهمی از این مفاهیم و همچنین طرح مباحثی از ادیان نوظهور جهان منتشر می شود.
از موضوعات عمده دیگری که در این فصلنامه به آن پرداخته می شود، ارائه پاسخ به شبهاتی است که غالبا در هجمه های تبلیغاتی وسیعی که علیه اسلام و بویژه تشیع صورت می گیرد، مطرح می شوند.
محتوای تخصصی فصلنامه در چهار بخش مقالات، نقد و نظر (که به نقد و بررسی بعضی از کتب یا آثار مربوط به حوزه دین پژوهی می پردازد)، پاسخ به شبهات و معرفی کتب ارائه می گردد. همچنین در هر نوبت تلاش می شود یک مصاحبه در حوزه دین شناسی در آن منتشرشود.
صاحب امتیاز و سردبیر فصلنامه مرکز پژوهش ادیان جهان آقاي دکتر عبدالرحیم گواهی بوده و هیات تحریریه این فصلنامه متشکل از هیجده تن از اساتید برجسته داخلی و خارجی صاحب نظر در حوزه دین پژوهی مي باشند. در اين شماره از فصلنامه مقالاتي به شرح زير به رشته تحرير درآمده است:
 
مهدویت از دیدگاه اهل سنّت و وهابیت /علی افضلیv
 خضر و موسی (2) / میرزا عبدالکریم روشن طهرانی (به کوشش منوچهر صدوقی سها)v
 شرکت (بنگاه) اسلامی و عصر پساشرکت سهامی/ هیدِکو ساکوراییv
 قرآن و موضوع یهودیان، «قاتلان پیامبران»/ گابریل سعید رینولدزv
 اخلاق جنگ در سنت دینی آسیا/ سوهو ماچیداv
 یک کتاب در یک مقاله/ سیطره کمیّت و علائم آخر زمان اثر رنه گنون / عبدالرحیم گواهیv
 نقد و نظر / پاسخ به شبهات / گزارش سفر/ مصاحبه و ...