درآمدی بر آینده پژوهی

بازدید : 402 - ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
درآمدی بر آینده پژوهی
عنوان درآمدی بر آینده پژوهی
نویسنده مجموعه مقالات وسخنرانی های آینده نگری
مترجم به کوشش: دکتر عبدالرحیم گواهی
نوبت چاپ 0
ناشر .
چاپ اول ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
قیمت 0 تومان

.

برچسب ها

هیچ برچسبی مرتبط با این کتاب وجود ندارد