درآمدی بر آینده پژوهی (مجموعه مقالات به کوشش عبدالرحیم گواهی)

بازدید : 527 - ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
درآمدی بر آینده پژوهی (مجموعه مقالات به کوشش عبدالرحیم گواهی)
عنوان درآمدی بر آینده پژوهی (مجموعه مقالات به کوشش عبدالرحیم گواهی)
نویسنده مجموعه مقالات وسخنرانی های آینده نگری
مترجم به کوشش: دکتر عبدالرحیم گواهی
نوبت چاپ 2
ناشر انتشارات پارس ضیا/ علم آفرین
چاپ اول ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
قیمت 0 تومان

.

برچسب ها

هیچ برچسبی مرتبط با این کتاب وجود ندارد