جامعه شناسی ادیان

بازدید : 128 - ۲۵ دی ۱۳۹۶
جامعه شناسی ادیان
عنوان جامعه شناسی ادیان
نویسنده ژان پل ویلم
مترجم دکتر عبدالرحیم گواهی
نوبت چاپ 0
ناشر .
چاپ اول ۲۵ دی ۱۳۹۶
قیمت 0 تومان

کتاب حاضر یکی از جدیدترین کتب مرجعی است که در چند سال اخیر در موضوع جامعه شناسی ادیان به رشته تحقیق و تألیف در آمده است. این اثر بخش مهمی از مباحث «جامعه شناسی ادیان» را از دل آراء و افکار بزرگان و سلسله جنبانان معاصر و متأخر مغرب زمین دراین زمینه‌ها، استخراج نموده و در معرض قضاوت خوانندگان قرار داده است. مباحث این کتاب بیان‌کننده این است که اولین گروه از علمای جامعه‌شناسی،امور دینی را چگونه مد نظر قرار می‌دادند؛ دیدگاه جامعه‌شناسی نسبت به ادیان چگونه به‌تدریج شکل گرفته؛ و جامعه‌شناسان معاصر موقعیت مذهبی(دینی) واقعی عصر حاضر را چگونه تجزیه و تحلیل می‌کنند.

برچسب ها

هیچ برچسبی مرتبط با این کتاب وجود ندارد