انسان و طبیعت

بازدید : 130 - ۲۵ دی ۱۳۹۶
انسان و طبیعت
عنوان انسان و طبیعت
نویسنده سید حسین نصر
مترجم دکتر عبدالرحیم گواهی
نوبت چاپ 0
ناشر .
چاپ اول ۲۵ دی ۱۳۹۶
قیمت 0 تومان

این کتاب اثر مؤلف مسلمان و اندیشمند سید حسین نصر، مانند تقریبا همه آثار ایشان، کاری ارزنده و قابل ارائه در سطحی جهانی است. موضوع کتاب، بررسی بحران خطرناک مواجهة امروزین انسان با طبیعت که به حسب برخورد مادی‌گرایانة انسان طماع و سودجوی غربی، به استثمار و نابودی طبیعت و محیط زیست و بروز فاجعه‌ای فراملیتی منجر شده است می‌باشد.

برچسب ها

هیچ برچسبی مرتبط با این کتاب وجود ندارد