راز پیشرفت ژاپن - دیدگاه های اقتصادی از درون ژاپن

بازدید : 118 - ۱۵ تیر ۱۴۰۲
راز پیشرفت ژاپن - دیدگاه های اقتصادی از درون ژاپن
عنوان راز پیشرفت ژاپن - دیدگاه های اقتصادی از درون ژاپن
نویسنده دکتر عبدالرحیم گواهی
مترجم دکتر عبدالرحیم گواهی
نوبت چاپ 1400
ناشر رامند
چاپ اول ۱۵ تیر ۱۴۰۲
قیمت 0 تومان

.

برچسب ها

هیچ برچسبی مرتبط با این کتاب وجود ندارد