ضرورت ایجاد همزیستی میان پیروان ادیان و فرهنگ های مختلف در جهان

بازدید : 827 - ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - اخبار ادیان جهان
ضرورت ایجاد همزیستی میان پیروان ادیان و فرهنگ های مختلف در جهان
دبیر کل اتحادیه جهان اسلام همزیستی و همکاری میان پیروان ادیان و فرهنگ های مختلف را یک ضرورت فوری برای مقابله با نفرت و نژادپرستی دانست.

خبرگزاری شبستان به نقل از « saudigazette » ، دبیر کل اتحادیه جهان اسلام همزیستی و همکاری میان پیروان ادیان و فرهنگ های مختلف را یک ضرورت فوری برای مقابله با نفرت و نژادپرستی دانست.

«محمد بن عبدالکریم العیسی» در این باره گفت: همزیستی میان پیروان ادیان و فرهنگ های مختلف در جهان یکی از وظایف اصلی ما برای دستیابی به صلح و ثبات است.

العیسی افزود: اسلام توجه ویژه ای به گسترش صلح و هارمونی مثبت میان همه،انجام کارهای خیر برای دیگران و احترام گذاشتن به تفاوت ها و تنوع ها دارد.

دبیر کل اتحادیه جهان اسلام همچنین گفت: همه این موارد عوامل مهمی در اسلام هستند که پیوند بشریت و ضرورت این پیوند برای حفظ صلح و ثبات و تقویت فهم و همکاری میان همه انسان ها را تایید  می کنند.

وی تاکید کرد: همزیستی مثبت میان همه یک گزینه نیست که بتوان آن را انتخاب یا رد کرد بلکه یک وظیفه انسانی،اخلاقی و مذهبی است و باید یک تاثیر ملموس داشته باشد و باید بر اساس مبانی عدالت و پذیرش متقابل باشد ، در غیر این صورت می تواند تبدیل به یک نظریه محصور یا تصویری ایده آل در تصورات یا فقط جوهری بر روی کاغذ شود.

دبیر کل اتحادیه جهان اسلام صداهایی را که باعث ایجاد اختلاف بین مذاهب،فرقه ها و فرهنگ ها می شود ، محکوم کرد و گفت که این گونه اقدامات فقط منجر به نفرت و افراط گرایی می شوند.