کنفرانس بین‌المللی دین و مفاهیم خداوند برگزار می‌شود

بازدید : 2236 - ۲۰ آبان ۱۳۹۸ - رویدادها و سمینارها
کنفرانس بین‌المللی دین و مفاهیم خداوند برگزار می‌شود
بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی دین و مفاهیم خداوند ماه مه ۲۰۲۱ در اوزاکا- ژاپن برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگارمهر، بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی دین و مفاهیم خداوند در روزهای ۲۹ و ۳۰ مه ۲۰۲۱ در اوزاکا- ژاپن برگزار خواهد شد.

محور کلی موضوعات شامل، الهیات، دین تطبیقی، مطالعات مذهبی، تاریخ الهیات، مطالعات الهیات، مفهوم خداوند: حضور الهی، خداوند، نام خداوند، دوگانگی، سه گانگی، دیدگاه‌های دیگر، وجود خدا: اراده آزاد، سیستم‌های اعتقادی، ادیان مختلف و بحث‌های الهیاتی، انسان‌شناسی دین، دین تطبیقی، تاریخ ادیان، فلسفه دین، روانشناسی دین، جامعه‌شناسی دین، منتقدان الهیات و انتقاد عمومی است.

علاقمندان به موضوعات یاد شده می‌توانند آثار خود را به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۵/osaka/ICRCG/sponsorship ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/religion-and-conceptions-of-god-conference-in-may-۲۰۲۱-in-osaka مراجعه گردد.