ربات روحانی برای اجرای تشریفات مذهبی ساخته شد

بازدید : 348 - ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - اخبار ادیان جهان