انجمن اینده نگری

بازدید : 232 - ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - اخبار مرکز پژوهش ادیان جهان
انجمن اینده نگری
اعضای محترم انجمن آینده نگری ایران

\

اعضای محترم انجمن آینده نگری ایران

سلام علیکم،

به اطلاع شریف می رساند، انجمن آینده نگری ایران در ادامه نشست های علمی با هدف اشاعه فرهنگ آینده نگری در نظر دارد ، اولین نشست علمی انجمن

در سال 7931 در حوزه آینده نگری با سخنرانی جناب آقای دکتر علی متولی زاده اردکانی دانشیار پژوهش و عضو هیات مدیره انجمن با موضوع "ژنتیک

31 در سالن شورای مرکز مطالعات فرهنگستان علوم، واقع در میدان /10/ و نیاز به تحول در آینده علوم انسانی"ساعت 73:91 تا 71 روز شنبه مورخ 71

قدس، خیابان دربند، کوچه شاهمرادی، پ 1 برگزار نماید.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

برچسب ها

هیچ برچسبی مرتبط با این خبر وجود ندارد