همایش بزرگداشت روز جهانی آینده

بازدید : 265 - ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ - اخبار مرکز پژوهش ادیان جهان
همایش بزرگداشت روز جهانی آینده
‍ انجمن علمی آینده نگری ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار میکند همایش روز جهانی آینده

انجمن آینده نگری ایران در راستای گسترش آینده اندیشی ملی و به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی و مباحث آینده شناسانه وتوسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور اموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به آینده پژوهی روز گذشته  چهارشنبه 9 اسفند ماه ساعت 14 -18 همایش روز جهانی آینده را در خانه اندیشمدان علوم انسانی برگزار کرد. 
در ابتدای همایش بعداز سرودملی و قرائت قرآن دبیر انجمن دکتر امیر ناصر اخوان به اهداف؛ وظایف و فعالیت¬های انجمن؛ اعضای هیات مدیره انجمن؛ گروه¬های علمی انجمن؛ عضویت در انجمن؛ مروری بر ارزیابی انجمن از بدو تاسیس تا کنون؛ اقدامات لازم جهت بالا بردن رتبه و درآمد انجمن؛ عملکرد انجمن اشاره کردند.
در ادامه رییس انجمن، دکتر عبدالرحیم گواهی د ررابطه با آینده پژوهی اسلامی؛ مکتب زندگی در آینده نزدیک؛ معضل آینده نگر نبودن؛ خلق آینده نگری با مبحث آخر الزمان؛ کاربرد علم آینده نگری به صورت کاربردی در حوزه های مختلف علمی و ساختن آینده وغیره سخنرانی کردند.
دکتر منصوری استاد فیزیک دانشگاه شریف پیرو ادامه سخنرانی رئیس انجمن به آینده پژوهی اسلامی، ترسیم آینده ؛ نقش مشارکتی ایران در دنیا در حوزه آینده پژوهی؛ شاخص آینده؛ پیش بینی غالب ؛ سیستم غیرخطی فیزیک در حوزه آینده نگری وغیره اشاره کردند.
دکتر متولی زاده نماینده امور بین الملل در راستای ترجمه پیام رئیس انجمن جهانی آینده (اریک اورلند) به ارتباط حوزه های مختلف نظیر اقتصاد و تکنولوژی با آینده و هم چنین حمایت از برنام های انجمن در سایت انجمن جهانی آینده اشاره کردند.
دکتر خزایی در راستای معرفی طرح جایزه ملی آینده نگری (نماد سیمرغ) به تشکیل ستاد دبیرخانه دائمی برای روزجهانی آینده در انجمن در سال های بعد اشاره کردند.  
هم چنین دکتر خزایی در ادامه در راستای آینده نگری عامه پسند، آینده نگری انتقادی؛ روش و رویکردهای آینده پژوهی؛ آینده اندیشی و نو آوری های اجتماعی؛ مائویسم اجتماعی؛ دستاوردهای آینده پژوهی و غیره سخنرانی کردند.

 

برچسب ها

هیچ برچسبی مرتبط با این خبر وجود ندارد