کیفیت جهل فروشی وهابیت در بازار تقلبیِ دین!

بازدید : 275 - ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - اخبار مرکز پژوهش ادیان جهان
کیفیت جهل فروشی وهابیت در بازار تقلبیِ دین!
کیفیت جهل فروشی وهابیت در بازار تقلبیِ دین!/فلسفه بروز «جاهلیت مدرن» در قرن ۲۱

صدای شیعه: دکتر عبدالرحیم گواهی، پژوهشگر حوزه ادیان و همچنین استاد دانشگاه با اشاره به حرکت های تیم های تکفیری از یک سو و همچنین وجهه خشونت بار رفتارهای انسانی در کشورهای اروپایی علی رغم پیشرفت و همچنین دستاوردهای فناورانه و همچنین تکنولوژیک، گفت: آن اتفاقات در حالی رخ می دهد که ما در عصر ارتباطات و همچنین تکنولوژی قرار گرفته ایم ولی باید توجه داشت رشد و همچنین پیشرفت نمی تواند مانع آن هم می شود که عده ای انسانیت را از یاد نبرند.

 او همچنین ادامه داد: منطقه ما درگیر جنگ و همچنین خونریزی می باشد، بسیاری از افرادی که در آن جریانات حضور دارند سنگ اسلام را به سینه می زنند در حالی که از ابتدایی ترین اصول اسلام هم اطلاعی ندارند و همچنین به نام اسلام شمشیر می زنند در حالی که آنچه که سعی در معرفی یا بهتر گفتن کنیم، القای آن هم به جهانیان دارند چیزی نیست که اسلام می گوید.

 آن بررسی کننده و پروهشگر تصریح کرد: پیشرفت های بشری در عرصه های متنوع و گوناگون و مختلف تکنولوژی و همچنین فناوری هرگز باعث نشده می باشد که اخلاق و همچنین انسانیت به نحو تام شکل بگیرد، زیرا و به درستی که آن امکانات وسیله خواهند بود، آن هم روش که فرهنگ، برآمده از بسته ای از آداب و همچنین رسوم و همچنین سنت ها می باشد و همچنین هرگز با اقدامات سطحی پر و همچنین بال نمی گیرد. نمی قدرت انتظار داشت که انبوه امکانات و همچنین فناوری ها مانع جهل جاهل می شود و همچنین او را وادار به رفتار درست کند، جاهل، جاهل می باشد چه در عصر مدرن باشد چه در قبل بوده باشد و همچنین ما امروز بخواهیم پس نتیجه آن می شود که جهالت او را ببینیم.

 او همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد چرایی بروز جاهلیت مدرن گفت: آن مساله از در مورد هر فرهنگ و همچنین کشوری تفسیری جداگانه دارد، در کشورهای منطقه ما شرایط ویژه ای حاکم می باشد. اکنون در کشوری مثل عربستان سعودی که نفت زیر پایشان می باشد هر ساله به بهانه های متنوع و گوناگون و مختلف به جای آنکه سعی در وحدت حتی در سطح کشور خود کنند، میلیاردها دلار خرج خرید اسلحه و همچنین تسلیحات جنگی می می شود، میلیون ها دلار خرج زندگی های لوکس می کنند در حالی که اختلافات قومی میان شان موج می زند و همچنین اتحادی میان اعراب به معنای واقعی وجود ندارد و همچنین امارات متحده عربی با معظلات و مسائل و مشکلات اساسی رو به رو می باشد.

 گواهی تاکید کرد: گاهی ظاهراً یک فرد از زندگی مدرن بهره برده ولی افکارش پوسیده و همچنین قدیمی می باشد نظیر آنچه که در عربستان شاهد هستیم. از سوی دیگر در سایر کشورهای منظقه نیز شرایط بهتر از آن نیست. وهابیت و همچنین تیم های تکفیری به آن دلیل به وجود آمدند که به اندیشه و همچنین فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن و همچنین ماهیت دین و همچنین فرهنگ توجه نشد.

 او همچنین افزود: عده ای به نام اسلام هر نوع خشونتی را با ابزار جنگی مدرن و همچنین غیر مدرن انجام می دهند، سر می بُرند و همچنین انسان ها را آتش می زنند، کجای آن رفتارها حکایت از اسلام رحمانی دارد؟ اسلام دین صلح می باشد و همچنین کوچک ترین آزار و همچنین اذیتی را منع کرده، بعد چگونه ممکن می باشد کشتن انسان بی گناه را حلال اعلام و همچنین جایزه آن هم را بهشت معرفی کرده باشد؟ آن مواردی می باشد که از جهل نشات گرفته و همچنین عده ای در آن میان آلت دست عده دیگر از سیاستمداران شدند که می خواستند به نام دین در منطقه ناامنی ساخته یا ایجاد کنند.

 گواهی با گفتن آنکه دوری از جنبه های کیفی زندگی و همچنین تاکید صرف بر مسائل مادی سبب ساخته یا ایجاد رفتارهای نامعقول در میان عده ای شده می باشد،‌ ابراز کرد: هنگام و زمانی که امکانات همراه با فرهنگ و همچنین فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن نباشد پس نتیجه آن می شود که اش همین می می شود که در کشورهای اروپایی نیز شاهد انواع بحران های روحی و همچنین عقیدتی هستیم،‌ یا اتفاقات خشونت باری که همه و همچنین همه ریشه در جهل مدرن دارند. راهکار برون رفت از آن مسایل تقویت معنویت در دوران مدرن می باشد.

 آن پژوهشگر با اشاره به راهکارهای برون رفت از جاهلیت مدرن، خاطرنشان کرد: بایستی و حتما تکیه بر گفت وگو کنیم. هیچ عاملی به مقدار و اندازه گفت وگو نمی تواند معظلات و مسائل و مشکلات را از میان بردارد. فرق انسان و همچنین حیوان در آن می باشد که انسان اقتدار و قدرت تکلم و همچنین گفتن مقصود خود را از طریق کلام دارد، هنگام و زمانی که چنین می باشد چه مستلزم و نیاز به خشونت؟ عقلا و همچنین متفکران بایستی و حتما با تکیه بر فرهنگ و همچنین اندیشه خود اراده و تصمیم راسخ بگیرند و همچنین به ویژه کشورهای اسلامی با ساخته یا ایجاد وحدت بتوانند گفتمان مشترکی را شکل دهند که منجر به تغییر اوضاع و همچنین معرفی اسلام راستین به جهانیان می شود.

برچسب ها

هیچ برچسبی مرتبط با این خبر وجود ندارد