اعضای مرکز : علی موسایی افضلی

بازدید : 1664
علی موسایی افضلی
علی موسایی افضلی
سمت عضو شورای علمی
گروه های پژوهشی گروه مطالعات اسلامي
بیوگرافی

دکتر علی موسایی افضلی

عضو هيئت علمي مركز پژوهش اديان جهان


دکترا فلسفه از دانشگاه تهران   1374

 

 سایر مدارک تحصیلی


کارشناسی ریاضیات (و برنامه نویسی کامپیوتر) از مدرسۀ عالی ریاضیات و مدیریت اقتصادی کرج   1357
کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه تهران   1367

 

 سوابق حرفه ای


1 ـ دانشیار و عضو هیئت علمی رسمی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران (1373 ـ تا کنون)
2 ـ مدیر گروه کلام، مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
3 ـ عضو شورای علمی و پژوهشیِ مدیرانِ مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
4 ـ عضو شورای سیاست‌گذاریِ سایت مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
5 ـ پژوهشگر در زمینۀ اقتصاد و تجارت اسلامی (و سرپرست واحد تحقیقات تجارت اسلامی) در مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (وابسته به وزارت بازرگانی) (1360ـ1363)
6 ـ عضو شورای علمیِ مرکزی و سرپرست گروه مطالعات اسلامی، مرکز پژوهش ادیان جهان
7 ـ معاونت گروه کلام و عقاید، دانشکدۀ علوم حدیث شهر ری
8 ـ مدیر گروه مطالعات موضوعی کلام، مؤسسة علمی فرهنگیِ دارالحدیث، پژوهشکدة کلام اهل‌بیت(ع)
9 ـ سرپرست کلان‌طرحِ «فرهنگ توصیفیِ کلام اهل‌بیت(ع)» در مؤسسة علمی فرهنگیِ دارالحدیث، پژوهشکدة کلام اهل‌بیت(ع)
10 ـ عضو علی البدل هیئت مدیرة انجمن علمی فلسفة دین ایران (از فروردین 1390)
11 ـ عضو هیئت تحریریة مجلة علمی ـ پژوهشیِ «فلسفة دین»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
12 ـ عضو هیئت تحریریة مجلة علمی ـ پژوهشیِ «پژوهشنامة حکمت اهل‌بیت(ع)»، دانشگاه اصفهان، دانشکدة معارف اهل‌بیت(ع)
13 ـ عضو هیئت تحریریة مجلة علمی ـ پژوهشیِ «حکمت صدرایی»، دانشگاه پیام نور تهران، دانشکدة الاهیات، گروه فلسفه و کلام اسلامی
14 ـ عضو هیئت تحریریة فصلنامة تخصصیِ «پژوهشی در ادیان جهان»، مرکز پژوهش ادیان جهان

 

 سوابق علمی


زمینه‌های‌ پژوهش
فلسفه و کلام اسلامی، عرفان اسلامی، فلسفۀ غرب (به ویژه فلسفۀ دکارت)، فلسفه و کلامِ تطبیقی

 

زمینه‌های‌ تحقیق و فعالیت:

1. فلسفه و کلام اسلامی و عرفان اسلامی

2. فلسفه غرب(فلسفه دکارت)

3. علوم و معارف دینی و اسلامی - اقتصاد اسلامی

4. پاراسایکولوژی (فرا روانشناسی) در علوم جدید و متون و معارف دینی و عرفانی

5. نقد و بررسی فیلم و سینمتی معناگرا

6. عضو هیات علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفهتدریس‌ها در دانشگاه
مقطع کارشناسی: معارف اسلامی، اخلاق و تربیت اسلامی، مبانی عرفان و تصوف اسلامی، عین القضاة، متون رمزی عرفانی (عقل سرخ، آواز پر جبرئیل و ...)، کلیات و مبانی فلسفه، علم النفس، آشنایی با علوم اسلامی (کلام، فلسفه، عرفان)، کلام و عقاید اسلامی (خدا شناسی، نبوت و امامت، معاد)، کلام جدید و فلسفة دین، متون فلسفی به زبان انگلیسی، تاریخ فلسفۀ اسلامی، انسان‌شناسی (در فرهنگ اسلامی)، کلام تطبیقی

مقطع کارشناسی ارشد: علم النفس، کلام و عقاید اسلامی (توحید در قرآن و حدیث، عدل الاهی در قرآن و حدیث)، متون فلسفی به زبان انگلیسی، فلسفۀ غرب، فلسفۀ دکارت، فلسفۀ تطبیقی، فلسفۀ اسلامی، مبانی احتجاج و مناظره در قرآن و حدیث

مقطع دکتری: فلسفۀ دکارت، فلسفۀ تطبیقی، انسان‌شناسی (در کلام امامیه)، انسان‌شناسی تطبیقی، نفس و بدن، سمینار آزاد فلسفی

راهنمایی، مشاوره و داوریِ پایان‌نامه‌ها(در مقاطع:کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری)
جمعاً بیش از 50 پایان‌نامه

 

 تالیف کتب


1ـ معارف اسلامی 1 (دانشگاه پیام نور) ـ چاپ اوّل: 1369ـ حدود بیست و پنج بار تجدید چاپ
2ـ کلام 1 (شرح باب حادی عشر) ـ (دانشگاه پیام نور) ـ چاپ اوّل: 1375ـ شش بار تجدید چاپ
3ـ ترجمه و شرح کتاب "اعتراضات و پاسخ‌ها" اثر دکارت (انتشارات علمی و فرهنگی) ـ چاپ اوّل: 1384 (برندۀ جایزه به عنوان کتاب برگزیدۀ سال 1385 جمهوری اسلامی ایران) ـ چاپ دوّم: 1386
4ـ ترجمۀ "فرهنگ فلسفه دکارت" اثر جان کاتینگم (مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران) ـ 1390
(اثر برگزیده در بیستمین دورة جایزة کتاب فصل، بهار 1391)
5ـ کلام و عقاید (نبوت و امامت) ـ سازمان سمت ـ زیر چاپ
6ـ برهان وجودی (ontological argument) در فلسفۀ غرب و فلسفۀ اسلامی (طرح پژوهشی فردی در مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران) ـ در حال اتمام

 

تألیفات گروهی
1ـ کتابنامۀ اقتصاد اسلامی، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (وابسته به وزارت بازرگانی) (1360ـ1363)
2ـ اقتصاد اسلامی در آیینۀ مطبوعات، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (وابسته به وزارت بازرگانی) (1360ـ1363)
3ـ فهرست‌نامۀ اقتصاد اسلامی، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (وابسته به وزارت بازرگانی) (1360ـ1363)
4ـ آداب تجارت و احکام معامله در اسلام، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (وابسته به وزارت بازرگانی) (1360ـ1363)
5ـ احتکار در متون فقهی و روایی، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (وابسته به وزارت بازرگانی) (1360ـ1363)
6ـ طراحی و تدوین عناوین و سرفصل دروس مربوط به رشته کلام، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری (با پنج گرایش: کلام اسلامی، فلسفة دین و مسائل جدید کلامی، یهود و مسیحیت، ادیان غیر ابراهیمی، کلام تطبیقی)، مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

 

 تالیف مقالات


1ـ (سلسلۀ مقالات) پاراسایکولوژی تطبیقی (6 مقاله) ـ مجله برگ سبز ـ 1357 تا 1377
2ـ مبانی فلسفۀ دکارت به روش هندسی (در مجموعۀ "شریعۀ خرد" ـ یادنامۀ مرحوم علامه محمدتقی جعفری) ـ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی ـ 1376
3ـ مجردات از نظر فلسفه و کلام و وحی (در مجموعۀ "مهدوی نامه" ـ یادنامۀ مرحوم دکتر یحیی مهدوی) ـ انتشارات هرمس ـ 1378
4ـ قضا و قدر (در مجموعۀ دوازده جلدی "دانشنامۀ امام علی (علیه‌السلام)" - با امتیاز عالی) ـ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی ـ 1380
5ـ در فلسفۀ دکارت، واژۀ "Objective" به معنای ذهنی است نه عینی ـ نشریة علمی پژوهشیِ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تبریز، شمارة تخصصی فلسفه) ـ تابستان 1383، سال 47، شمارة مسلسل 191
6ـ برهان "علامت صنعتی" در فلسفۀ دکارت ـ فصلنامۀ علمی پژوهشیِ «فلسفه» (دانشگاه تهران - دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی) ـ پاییز و زمستان 1383
7ـ نقد و بررسی دیدگاه کانت درباره برهان وجودی ـ فصلنامۀ علمی پژوهشیِ «فلسفه»، (دانشگاه تهران - دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی) ـ بهار و تابستان 1384
8ـ برهان وجودی از نظر لایب نیتس و مرحوم آیة الله غروی اصفهانی (کمپانی) ـ بنیاد حکمت اسلامی صدرا ـ مجموعه مقالات منتخب دوّمین همایش جهانی حکیم صدرا (خرداد 1383 )، جلد سوّم (حکمت متعالیه و مکاتب دیگر)، 1386
9ـ معرفت تنزیهی و تشبیهی خداوند (‌معرفت سلبی ....)، فصلنامۀ علمی پژوهشیِ «پژوهش‌های فلسفی کلامی»، سال 9، شماره1، پاییز 1386
10ـ راه‌حل فیلسوفان اسلامی در مسألۀ رابطه نفس و بدن، فصلنامۀ علمی پژوهشیِ «فلسفه»، (دانشگاه تهران - دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی)، سال 35، شماره3، پاییز 86
11ـ نقد و بررسی نظریۀ فیلسوفان اسلامی در مسألة رابطه نفس و بدن، فصلنامۀ علمی پژوهشیِ
«فلسفه» (دانشگاه تهران - دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی)، سال36، شمارۀ 2، تابستان 87
12ـ پاسخ به اشکالات کلامی و فلسفی دربارۀ عالم ذر ـ فصلنامۀ علمی پژوهشیِ «فلسفۀ دین»، دارای درجة ISC،(دانشگاه تهران - دانشکدۀ پردیس قم)، سال ششم، شمارۀ چهارم، زمستان 1388
13ـ تبیین فرازی دشوار از نهج‌البلاغه: سیلان روح پیامبر(ص) در دست حضرت علی(ع) ـ فصلنامۀ علمی پژوهشیِ «علوم حدیث»، دارای ضریب تأثیر IF از پایگاه علوم جهان اسلام
(ISC) (دانشکدۀ علوم حدیث)، شمارۀ 55، بهار 1389
14ـ ماده، زمان و مکان در عوالم پس از مرگ، مجلة علمی پژوهشیِ «پژوهش دینی» (ویژه‌نامة همایش فرجام شناسی)، دارای درجة ISC، پاییز و زمستان 89، شمارة 21
15 ـ در ماهیت اَلَم، و این که آیا اَلَم شرّ بالذّات است یا شرّ بالعرض، فصلنامۀ علمی پژوهشیِ «فلسفه» (دانشگاه تهران - دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی)، بهار و تابستان 90، شمارة 1
16 ـ اقسام بدن انسان و نقش آنها در دنیا، برزخ و قیامت، فصلنامۀ علمی پژوهشیِ «علوم حدیث» دارای ضریب تأثیر IF از پایگاه علوم جهان اسلام (ISC)، (دانشکدۀ علوم حدیث)، سال 16، بهار و تابستان 90، شمارة 59 و60
17 ـ نقد نظریة عدمی بودنِ شُرور، فصلنامۀ علمی پژوهشیِ «فلسفۀ دین»، دارای درجة ISC، (دانشگاه تهران - دانشکدۀ پردیس قم)، شمارة 10، تابستان 90
18 ـ جایگاه نفس و بدن در عوالم ذرّ، زیر چاپ، در مجموعة «زندگیِ پیش و پس از مرگ و مسألة نفس و بدن»، (مجموعه مقالات همایش بین المللیِ«آموزه‌های دینی و مسألة نفس و بدن»)
19ـ آفرینش انسان در آموزه‌های اسلامی و نسبت آن با نظریة تکامل، آمادة چاپ، مجلة «پژوهشنامة فلسفة دین(نامة حکمت)»، دارای درجة ISC همراه با ضریب تأثیر، (دانشگاه امام صادق ع، دانشکدة الهیات، معارف اسلامی و ارشاد)، شمارة 20، پاییز و زمستان 1391
20 ـ نگرشی تطبیقی به آموزة منجیِ موعود در کتاب مقدس و متون اسلامی، فصلنامة تخصصیِ «پژوهشی در ادیان جهان» (مرکز پژوهش ادیان جهان)، شمارة 1، تابستان

مدارک تحصیلی