اعضای مرکز : علی موسایی افضلی

بازدید : 619
علی موسایی افضلی
علی موسایی افضلی
سمت عضو شورای علمی
گروه های پژوهشی گروه مطالعات اسلامي
بیوگرافی

دکتر علی موسایی افضلی

عضو هيئت علمي مركز پژوهش اديان جهان


دکترا فلسفه از دانشگاه تهران   1374

 

 سایر مدارک تحصیلی


کارشناسی ریاضیات (و برنامه نویسی کامپیوتر) از مدرسۀ عالی ریاضیات و مدیریت اقتصادی کرج   1357
کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه تهران   1367

 

 سوابق حرفه ای


1 ـ دانشیار و عضو هیئت علمی رسمی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران (1373 ـ تا کنون)
2 ـ مدیر گروه کلام، مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
3 ـ عضو شورای علمی و پژوهشیِ مدیرانِ مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
4 ـ عضو شورای سیاست‌گذاریِ سایت مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
5 ـ پژوهشگر در زمینۀ اقتصاد و تجارت اسلامی (و سرپرست واحد تحقیقات تجارت اسلامی) در مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (وابسته به وزارت بازرگانی) (1360ـ1363)
6 ـ عضو شورای علمیِ مرکزی و سرپرست گروه مطالعات اسلامی، مرکز پژوهش ادیان جهان
7 ـ معاونت گروه کلام و عقاید، دانشکدۀ علوم حدیث شهر ری
8 ـ مدیر گروه مطالعات موضوعی کلام، مؤسسة علمی فرهنگیِ دارالحدیث، پژوهشکدة کلام اهل‌بیت(ع)
9 ـ سرپرست کلان‌طرحِ «فرهنگ توصیفیِ کلام اهل‌بیت(ع)» در مؤسسة علمی فرهنگیِ دارالحدیث، پژوهشکدة کلام اهل‌بیت(ع)
10 ـ عضو علی البدل هیئت مدیرة انجمن علمی فلسفة دین ایران (از فروردین 1390)
11 ـ عضو هیئت تحریریة مجلة علمی ـ پژوهشیِ «فلسفة دین»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
12 ـ عضو هیئت تحریریة مجلة علمی ـ پژوهشیِ «پژوهشنامة حکمت اهل‌بیت(ع)»، دانشگاه اصفهان، دانشکدة معارف اهل‌بیت(ع)
13 ـ عضو هیئت تحریریة مجلة علمی ـ پژوهشیِ «حکمت صدرایی»، دانشگاه پیام نور تهران، دانشکدة الاهیات، گروه فلسفه و کلام اسلامی
14 ـ عضو هیئت تحریریة فصلنامة تخصصیِ «پژوهشی در ادیان جهان»، مرکز پژوهش ادیان جهان

 

 سوابق علمی


زمینه‌های‌ پژوهش
فلسفه و کلام اسلامی، عرفان اسلامی، فلسفۀ غرب (به ویژه فلسفۀ دکارت)، فلسفه و کلامِ تطبیقی

 

زمینه‌های‌ تحقیق و فعالیت:

1. فلسفه و کلام اسلامی و عرفان اسلامی

2. فلسفه غرب(فلسفه دکارت)

3. علوم و معارف دینی و اسلامی - اقتصاد اسلامی

4. پاراسایکولوژی (فرا روانشناسی) در علوم جدید و متون و معارف دینی و عرفانی

5. نقد و بررسی فیلم و سینمتی معناگرا

6. عضو هیات علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه



تدریس‌ها در دانشگاه
مقطع کارشناسی: معارف اسلامی، اخلاق و تربیت اسلامی، مبانی عرفان و تصوف اسلامی، عین القضاة، متون رمزی عرفانی (عقل سرخ، آواز پر جبرئیل و ...)، کلیات و مبانی فلسفه، علم النفس، آشنایی با علوم اسلامی (کلام، فلسفه، عرفان)، کلام و عقاید اسلامی (خدا شناسی، نبوت و امامت، معاد)، کلام جدید و فلسفة دین، متون فلسفی به زبان انگلیسی، تاریخ فلسفۀ اسلامی، انسان‌شناسی (در فرهنگ اسلامی)، کلام تطبیقی

مقطع کارشناسی ارشد: علم النفس، کلام و عقاید اسلامی (توحید در قرآن و حدیث، عدل الاهی در قرآن و حدیث)، متون فلسفی به زبان انگلیسی، فلسفۀ غرب، فلسفۀ دکارت، فلسفۀ تطبیقی، فلسفۀ اسلامی، مبانی احتجاج و مناظره در قرآن و حدیث

مقطع دکتری: فلسفۀ دکارت، فلسفۀ تطبیقی، انسان‌شناسی (در کلام امامیه)، انسان‌شناسی تطبیقی، نفس و بدن، سمینار آزاد فلسفی

راهنمایی، مشاوره و داوریِ پایان‌نامه‌ها(در مقاطع:کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری)
جمعاً بیش از 50 پایان‌نامه

 

 تالیف کتب


1ـ معارف اسلامی 1 (دانشگاه پیام نور) ـ چاپ اوّل: 1369ـ حدود بیست و پنج بار تجدید چاپ
2ـ کلام 1 (شرح باب حادی عشر) ـ (دانشگاه پیام نور) ـ چاپ اوّل: 1375ـ شش بار تجدید چاپ
3ـ ترجمه و شرح کتاب "اعتراضات و پاسخ‌ها" اثر دکارت (انتشارات علمی و فرهنگی) ـ چاپ اوّل: 1384 (برندۀ جایزه به عنوان کتاب