اعضای مرکز : منوچهر صدوقی سها

بازدید : 1595
منوچهر صدوقی سها
منوچهر صدوقی سها
سمت عضو شورای علمی
گروه های پژوهشی گروه مطالعات اسلامي
بیوگرافی

استاد منوچهر صدوقی سها
عضو هيئت علمي مركز پژوهش اديان جهان

سایر مدارک تحصیلی:

- کارشناس حقوق

- عرفان و فلسفه از حوزه علمیه قم   

 

زمینه های تحقیق و فعالیت:

علاوه بر وکالت دادگستری مدرس دانشگاه، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سوابق علمی:


نویسنده، پژوهشگر، عرفان‌پژوه، فیلسوف و حقوق‌دان ایرانی‌ست. او تحصیلات دانشگاهی‌اش را در رشته حقوق تا مقطع لیسانس پی گرفت. بعد از آن تحصیلات خود را در حوزه علمیه تا مراحل عالی عرفان و فلسفه ادامه داد و هم اکنون علاوه بر وکالت دادگستری، در برخی از دانشگاه‌های کشور و همچنین موسسه حکمت و فلسفه

 

تالیف کتب


 • تحریر ثانی تاریخ حکماء و عرفای متاخر، منوچهر صدوقی سها، تهران: حکمت، ۱۳۸۱
 • التفسیر المنتسب الی مولنا ابی عبدالله جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام، منوچهر صدوقی سها، تهران: حکمت، ۱۳۸۷
 • شطری از اوائل امور عامه شرح منظومه حکمت سبزواری، حسن وحیددستگردی، جهانگیر قشقایی، منوچهر صدوقی سها (گردآورنده)، تهران: مولی ، ۱۳۸۷
 • شرح جدید منظومه سبزواری، منوچهر صدوقی سها، تهران: آفرینش، ۱۳۸۱
 • فوائد در عرفان و فلسفه و تصوف و تاریخ آن، منوچهر صدوقی سها، تهران: آفرینش، ۱۳۸۳
 • رساله در برخی از مسائل الهی عام، محمدکاظم عصار، منوچهر صدوقی سها، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۸۳
 • منتخب معجم الحکماء، مرتضی مدرسی گیلانی، منوچهر صدوقی سها، تهرانموسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۸۴
 • صوفی صومعه قدس: یادواره مولنا میرزا محمدعلی حکیم شیرازی دارنده لطایف العرفان، منوچهر صدوقی سها (تدوین)، تهران: مولی، ۱۳۸۹
 • الحاوی علی رسائل جمه مفرده فی الفحص عن انیه التفسیر و التاویل و مائیتهما باقسامها و ما یتعلق بهما من المحکم و المتشابه و الظهر و البطن و غیره، منوچهر صدوقی سها (مقدمه)، تهران: حکمت، ۱۳۸۸
 • تفاسیر عقلیه لفلاسفه الهیین، منوچهر صدوقی سها، تهران: حکمت ، ۱۳۸۹
 • «مقدمه قیصری بر فصوص الحکم»، محی‌الدین عربی، منوچهر صدوقی سها (مترجم)
 • ماللهند، ابوریحان بیرونی، منوچهر صدوقی سها (مترجم)
 • دو رساله در تاریخ تصوف جدید ایران: تاریخ انشعابات متاخره (سلسله نعمت اللهیه) و ترجمه حال کیوان قزوینی، تهران: پاژنگ، ۱۳۷۰
 • پاتانجلی، ریخته خامه ابوریحان بیرونی، بر پایه طبع هلموت ریتر، تهرانپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۹
 • «سلسله المختارات من نصوص التفسیر المستنبط» (دوره پانزده جلدی)

دو رساله در تاریخ تصوف جدید ایران - تاریخ انشعابات متاخره (سلسله نعمت اللهیه

مدارک تحصیلی