لطفا صبر کنید ...
جزئیات فصلنامه جزئیات فصلنامه

فصلنامه تخصصی "پژوهش در ادیان جهان"
فصلنامه تخصصی "پژوهش در ادیان جهان"
شمـــــاره   5


فهرست مطالب

پنجمین شماره از فصلنامه تخصصی "پژوهشی در ادیان جهان" به همت اساتید و پژوهشگران "مرکز پژوهش ادیان جهان" در بهار 1393 در تیراژ محدود منتشر شد. این فصلنامه تخصصی در حوزه دین پژوهی و دین شناسی تطبیقی و با هدف تبیین اصطلاحات و مفاهیم دینی و کمک به اصلاح و رفع بدفهمی از این مفاهیم و همچنین طرح مباحثی از ادیان نوظهور جهان منتشر می شود.
از موضوعات عمده دیگری که در این فصلنامه به آن پرداخته می شود، ارائه پاسخ به شبهاتی است که غالبا در هجمه های تبلیغاتی وسیعی که علیه اسلام و بویژه تشیع صورت می گیرد، مطرح می شوند.
محتوای تخصصی فصلنامه در شش بخش مقالات، یک کتاب در یک مقاله، نقد و نظر(که به نقد و بررسی بعضی از کتب یا آثار مربوط به حوزه دین پژوهی می پردازد)، پاسخ به شبهات، مصاحبه و معرفی کتاب ارائه می گردد.

صاحب امتیاز و سردبیر فصلنامه مرکز پژوهش ادیان جهان آقاي دکتر عبدالرحیم گواهی بوده و هیات تحریریه این فصلنامه متشکل از هیجده تن از اساتید برجسته داخلی و خارجی صاحب نظر در حوزه دین پژوهی مي باشند. در اين شماره از فصلنامه مقالاتي به شرح زير به رشته تحرير درآمده است:

باز اندیشی فلسفه به شیوهای شرقی/ غلامرضا اعوانی

دلایل عقلیِ ضرورت بعثت پیامبران: تعلیم حکمت و دانش/ علی افضلی

خضر و موسی (4)/ میرزا عبدالکریم روشن تهرانی (به کوشش منوچهر صدوقی سها)

درآمدی بر معرفی ادیان زندة جهان/ عبدالرحیم گواهی

یک کتاب در یک مقاله: خدا و علم: به سوی متارئالیسم/ عبدالرحیم گواهیفرم سفارش فصلنامه

نام و نام خانوادگی
شماره سریال فیش پرداختی
پست الکترونیک
آدرس کامل پستی
شماره تماس
کد پستی

کلیه حقوق متعلق است به مرکز پژوهش ادیان جهان
Copyright 2011-2012 World Religion Research Center All rights reserved
Designed & Powered by RedPineSoft
بازدید امروز : 153
بازدیـــــد کـل : 331227
خبــرنـامه مرکز پژوهش ادیان جهــان
ایمیل خود را وارد کنید و آن را به لیست خبرنامه اضافه و یا از آن حذف نمایید
عضویت در خبرنامه افزودن ایمیل به خبرنامه حذف ایمیل از خبرنامه