لطفا صبر کنید ...
گروه های پژوهشی مرکز پژوهش ادیان جهان گروه های پژوهشی فعال در مرکز پژوهش ادیان جهان :

  • گروه دين‌شناسي تطبيقي
  • گروه مطالعات اسلامي
  • گروه علم و دين
  • گروه اديان شرق و خاور دور
  • گروه مطالعات يهود و مسيحيت
گروه دين‌شناسي تطبيقي


بحث دين‌شناسي تطبيقي يا مقايسه‌اي از بحث‌هاي جديد ميان رشته‌اي اديان است كه در آن مفاهيم و گزاره هاي اصلي و بنيادين سنت‌هاي مختلف ديني از منظري تطبيقي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد، مفاهيمي مانند خدا يا الوهيت، آخرت، آفرينش، وحي و دريافت‌‍‌هاي شهودي، مسأله شُرور در عالم، پاداش و رستگاري، كتاب مقدس، بهشت و غيره.
دين شناسي تطبيقي بدون هر گونه پيشداوري يا قضاوت ارزشي نسبت به هر يك از اديان زنده جهان، صرفاً به مطالعات تطبيقي و مقايسه‌اي يا مباحث بين ديني مي‌پردازد تا نحوه وجود و حضور مفاهيم كليدي دين در هر يك از سنت‌هاي ديني عالم را به نحوي تطبيقي نقد و بررسي و معرفي كند.

مدیر گروه :
گروه مطالعات اسلامي


در اين گروه به مباحث كلامي جديد، كلام فلسفي، نهضتها و جريانات فكري معاصر در جهان نخبه‌ها و جمعيتهاي جديد اسلامي، مفاهيم جديد از قبيل اسلام بنيادگرا، اسلام دموكراتيك، حكومت دين در جهان معاصر، چالشها و افق‌هاي تعامل و تقابل بين فرق اسلامي، پلوراليسم ديني، مشتركات ديني، اديان ابراهيمي، گفتگوي اديان، دين در قرن بيست و يكم و ساير مباحث نوين ديني توجه خواهد شد.

مدیر گروه :
گروه علم و دين


حوزه تحقيقات ميان رشته‌اي علم و دين از مهمترين موضوعات پژوهشي عصر حاضر است و از ويژگيهاي آن حضور كارشناسان از حوزه‌هاي مختلف علم و دين مي‌باشد كه در زمينه تعامل علم و دين به پژوهش مي‌پردازند گروه پژوهشي علم و دين در نظر دارد تا با بهره‌مندي از حضور كارشناسان رشته‌هاي مختلف علمي، ديني و فلسفي اهداف زير را تحقق بخشد.
* معرفي اهميت نقش مباحث علم و دين در تمامي مباحث اجتماعي، فرهنگي، و سياسي كشور و ارائه طرح‌هاي كاربردي در اين زمينه
* كمك به فرهنگ‌سازي در زمينه تعامل مثبت علم و دين
* توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه ميان‌ رشته‌اي علم و الهيات

مدیر گروه :
گروه اديان شرق و خاور دور


گستره و حوزه نفوذ اديان شرقي را مي‌توان از شبه قاره هند: اديان ما قبل دوره وداي، دين ودايي يا هندويي، آيين جايني، دين بودا، مكاتب فلسفي هند، تا اديان شرق آسيا يعني آيين كنفوسيوس، آيين تائويي، آيين شينتويي و در عصر حاضر ذن بوديسم ترسيم نمود.
گروه اديان شرقي و خاور دور به پژوهش درباره مباني نظري، تاريخ اديان، آموزه‌ها و تعالمي عملي، باورها و مناسك جشن‌ها و اعياد و شخصيتهايي مطرح آيين‌هاي مذكور مي‌پردازد.

مدیر گروه :
گروه مطالعات يهود و مسيحيت


يهود و مسيحيت بعنوان دو دين بزرگ سنت ابراهيمي همواره در پژوهش و مطالعه اديان جهان مورد عنايت ويژه قرار دارند.
انجام مطالعات دين‌پژوهشي در اين دو سنت ابراهيمي، بررسي آرا و آموزه‌ها، تعاليم، اخلاق و معنويت و همچنين مطالعات تطبيقي در اديان ابراهيمي، انجام تحقيقات و مطالعات در حوزه انديشه‌هاي تاريخي و معاصر اديان، بررسي جوامع و فرق ديني و شرايط كنوني ملل و نحل يهودي و مسيحي و بررسي آرا و افكار جريانات تاريخي و معاصر آنها، بررسي پراكندگي اين جوامع ديني تفاوت‌هاي ديني و آييني و همچنين مطالعه فرهنگي جغرافيايي پيروان اديان يهود و مسيحيت از جمله: حوزه بررسي و مطالعه گروه يهود و مسيحيت خواهد بود.
اين گروه همچنين مطالعات ويژه‌اي در امر مشتركات ديني گفتگوي اديان، تقريب مذاهب و بررسي نقش سياسي و اجتماعي اديان و پيروان آنها در جهان معاصر خواهد داشت البته بررسي نهضت‌هاي جديد ديني و حوزه حقوقي آنها و حقوق پيروان اديان در جغرافياي جهان نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد.

مدیر گروه :

کلیه حقوق متعلق است به مرکز پژوهش ادیان جهان
Copyright 2011-2012 World Religion Research Center All rights reserved
Designed & Powered by RedPineSoft
بازدید امروز : 219
بازدیـــــد کـل : 341653
خبــرنـامه مرکز پژوهش ادیان جهــان
ایمیل خود را وارد کنید و آن را به لیست خبرنامه اضافه و یا از آن حذف نمایید
عضویت در خبرنامه افزودن ایمیل به خبرنامه حذف ایمیل از خبرنامه